slide

.

...

slide

...

...

slide

..

...

 

Sosyal Politika-Kuram ve Uygulamalar Konulu Panel Düzenlenecektir

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 04 Mart 2015 Çarşamba saat 14.00’te Rektörlük Konferans Salonu’nda “Sosyal Politika-Kuram ve Uygulamalar” konulu bir panel düzenlenecektir.

Sosyal politika kavramı; kalkınma, değerlerin korunması, ailenin güçlendirilmesi, yoksullukla mücadele, cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, gençlerin ve çocukların korunması vb. gibi önemli toplumsal konuları içine almaktadır. Sosyal politika bu konularda devletin, toplumsal kesimlerle de işbirliği yaparak çözümler üretmesini anlatmaktadır.

Konuşmacı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bürokratları ve uzmanlarının katılacağı panelde son yıllarda Türkiye’de gittikçe artan oranda konuşulan sosyal politika kavramının teorik zemini ele alınacak ve Bakanlığın bu konu hakkında yaptığı çalışmalar anlatılacaktır. Ayrıca sosyal politika kavramının bir parçası sayılan aile politikaları ve yoksullukla mücadele konuları da tartışılacaktır. Panele, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Evkuran, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Vekili Tacettin Güneş, Bakanlık Müşaviri Atıf Raci Mazı, Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Münir Tireli konuşmacı olarak katılacaktır.